przejdź do Sochaczew.pl
147629 odwiedzin
KAMERA – AKCJA ZWiK

 

ZWiK wykrywa nielegalne podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Sochaczew. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  określane i egzekwowane są sposoby ich porządkowania.

 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. po raz kolejny uruchomił procedury wykrywania i likwidowania nielegalnych przyłączy wody i kanalizacji. Spółka rozpoczęła akcję wykrywania nielegalnych przyłączy i jest to proces ciągły. To nie tylko walka z nieuczciwością, ale też próba zmniejszenia strat, które Spółka ponosi w wyniku istnienia nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej.                       

Generowanie kosztów

Zarząd Spółki podkreśla, że osoby, które nielegalnie pobierają wodę, generują koszty, które wpływają na podniesienie wysokości opłat dla wszystkich użytkowników, czyli mają wpływ na cenę 1 m3 wody czy ścieków. W takim przypadku za nieuczciwych mieszkańców płacą również ci, którzy są zawsze w porządku.

W świetle prawa posiadanie podłączonego przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego bez zawartej umowy jest kradzieżą. Grozi za to grzywna do 10 tys. zł. To waży argument stawiający Dział Eksploatacji ZWiK w najwyższej gotowości do zdecydowanej likwidacji nielegalnych przyłączy. Kolejny, to działania zmierzające do oczyszczenia naszych rzek: Bzury, Utraty i Pisi. Są one niestety często zanieczyszczane poprzez nielegalne zrzuty ścieków zarówno bezpośrednio do wód, ziemi czy też kanałów deszczowych.

Czysta Bzura to misja ZWiK - Sochaczew, który ma za zadanie dbać o stosowną ochronę środowiska i dostarczanie mieszkańcom zdrowej, bezpiecznej do spożycia wody.

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. daje ostatnią szansę wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek nielegalne przyłącza, aby uniknąć kary.

Zgłaszajcie się do ZWIK, by zalegalizować swoje podłączenia.

Do kanalizacji deszczowej absolutnie nie

Kanalizacja deszczowa, jak sama nazwa wskazuje, służy do odwodnienia pasa drogowego, a ścieki z tej kanalizacji za pośrednictwem separatorów i osadników są kierowanie bezpośrednio do odbiorników, którymi są rzeki. W przypadku kanalizacji sanitarnej ścieki trafiają do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków i tam są poddawane procesowi oczyszczania. Pomimo, iż ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wyraźnie zabrania wprowadzania wód opadowych, jak i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, pod groźbą kar finansowych, w wielu gospodarstwach domowych proceder ten nadal jest powszechny.

Zadymiacz lub kamera – dobry sposób na nielegalne przyłącza

Spółka posiada urządzenie do wykrywania nielegalnych przyłączy, którym jest urządzenie zadymiające. W prosty sposób pozwala ono sprawdzić, które posesje posiadają nielegalne podłączenia wód opadowych. Metoda polega na wtłoczeniu nieszkodliwego dymu do studzienki kanalizacyjnej, który znajduje ujście w rynnach, jeżeli są podłączone do przewodów sanitarnych. Podobne badanie można przeprowadzić również przy użyciu kamery.

Po wykryciu nielegalnego przyłącza właściciel nieruchomości jest wzywany do natychmiastowego odłączenia wód opadowych z kanalizacji sanitarnej. 

W przypadku niedostosowania się do zleceń, nastąpi zgłoszenie do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa.

W przypadku stwierdzenia włączenia do kanalizacji deszczowej kanalizacji sanitarnej ZWiK natychmiast podejmuje działania, polegające na odcięciu takiej posesji. Wówczas nie pozostaje nic innego, jak tylko podłączyć się legalnie do właściwej kanalizacji sanitarnej.

Działania będą prowadzone, a za tydzień zapraszamy do lektury informacji na temat właściwego podłączania do kanalizacji sanitarnej, ponieważ niektórzy, jak się okazuje, mają z tym problem.

A A A
18.08.2017
godz.07:36
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość