przejdź do Sochaczew.pl
147631 odwiedzin
Dlaczego kanalizacja potrzebuje wentylacji?

Co jest potrzebne do właściwej pracy kanalizacji w budynku? Co to jest urządzenie przeciw zalewowe, a do czego potrzebne jest odpowietrzenie instalacji? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w Poradniku Klienta „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o.

 

 

W związku z licznymi pytaniami, kolejny raz wyjaśnimy wątpliwości związane z prawidłowym odprowadzaniem ścieków tak, by nikomu nie przeszkadzał ich zapach. Niestety wiele osób, jak się okazuje, nie wie, na czym polega taka instalacja.

 

Wentylacja

Bardzo istotną rolą w prawidłowym działaniu kanalizacji jest zapewnienie właściwej wentylacji systemu kanalizacyjnego, czyli przewodu wentylacji kanalizacyjnej, zakończonego wywiewką wyprowadzoną ponad dach budynku. Dzięki temu odprowadzane są nieprzyjemne zapachy. Zadaniem systemu wentylacyjnego kanalizacji jest zarówno odprowadzanie powietrza, jak i napowietrzanie systemu kanalizacyjnego. Brak wywiewki powoduje, że powietrze pobierane jest przez najbliższe zamknięcie wodne (tzw. syfon), które posiada najmniejszą wysokość zamknięcia wodnego.

Kanalizacja wewnętrzna w obiekcie pracuje prawidłowo, jeśli we wszystkich przewodach odpływowych panuje odpowiednie ciśnienie atmosferyczne. Każde zakłócenie tej równowagi powoduje niewłaściwą pracę całego systemu kanalizacyjnego w budynku.

W celu zagwarantowania niezakłóconego i prawidłowego funkcjonowania całego systemu w budynku, należy bezwzględnie wykonać prawidłową wentylację układu w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. Piony kanalizacyjne powinny być wyprowadzone ponad konstrukcję budynku i powinny być usytuowane tam, gdzie odory i gazy kanałowe wydobywające się z systemu kanalizacyjnego nie będą przedostawały się do wewnątrz pomieszczeń w budynku. Oczywiście należy zachować bezwzględne odległości od okien, zgodne z warunkami technicznymi. Tak więc wentylacja instalacji kanalizacyjnej jest konieczna. Nie wolno z niej rezygnować.

W prawidłowo zaprojektowanej, wykonanej i eksploatowanej instalacji kanalizacyjnej uciążliwości w postaci nieprzyjemnego zapachu nie powinny się zdarzyć.

 

Prawidłowe podłączenie przyborów kanalizacyjnych

Warunkiem należytej pracy instalacji kanalizacyjnej w budynku  jest również właściwe podłączenie przyborów sanitarnych do pionu kanalizacyjnego. Powinno być ono  wykonane możliwie najkrótszą drogą. Konieczne jest też zastosowanie spadku w kierunku pionu. Między miską ustępową a pionem nie powinno wykonywać się włączenia innego urządzenia, ponieważ ścieki spływające z miski pełnym przekrojem rury mogłyby wysysać wodę z jego syfonu. Odległość miski ustępowej od pionu kanalizacyjnego nie powinna przekraczać 1m. Jeśli podejście jest dłuższe, powinno być dodatkowo wentylowane.

Pozostałe przybory sanitarne, czyli wanna, zlewozmywak, pralka itp. powinny również znajdować się w odpowiednej odległości od pionu kanalizacyjnego. Długość podejścia kanalizacyjnego nie powinna być większa niż 3 m (dla wanny – 2 m) od pionu. Jeżeli podejścia kanalizacyjne są dłuższe, to powinna być wykonana dodatkowa wentylacja lub powiększona średnica odpływu.

 

Zadbana instalacjaVN:F [1.9.20_1166]please wait...

Instalacja kanalizacyjna powinna być odpowiednio zadbana. Jeżeli dopuścimy do jej nadmiernego zanieczyszczenia, w pewnym momencie może się okazać, że jedynym wyjściem na poprawienie jej stanu technicznego jest wymiana całej instalacji. Dlatego warto reagować nawet na niewielkie zmiany w prawidłowym jej funkcjonowaniu i odpowiednio wcześnie podejmować kroki do poprawy jej stanu technicznego.

Niezbędny projekt techniczny

Wykonanie kanalizacji wewnętrznej powinno być poprzedzone  dobrze wykonanym projektem technicznym. W przypadku starych budynków, uzgodnione dodatkowo z osobami posiadającymi odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Klapa zwrotna to nie odpowietrzenie instalacji

Potocznie zwana klapa zwrotna to urządzenie przeciw zalewowe, którego zadaniem jest zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w kanalizacji. W żadnym wypadku nie służy ono i nie zapewnia odpowietrzenia instalacji. Stosowanie urządzeń przeciw zalewowych w budynkach regulowane jest prawnie w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to w §124 stanowi: Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciw zalewowych, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej – zamknięcie samoczynne.

Tak więc, każdy budynek posiadający podpiwniczenie powinien być zabezpieczony przez właściciela  danej nieruchomości w urządzenie przeciw zalewowe.

Urządzenie przeciw zalewowe najczęściej montuje się w budynku lub w studzience rewizyjnej w sposób zapewniający szybki dostęp.

 

Podsumowując, warto czasem zasięgnąć porady specjalistów branży instalacyjnej. Szczególnie podczas realizacji zadań związanych z budową przyłączy czy też ingerencją w lokalizację i podłączenie jakichkolwiek przyborów sanitarnych. Unikniemy wtedy niepotrzebnych problemów.


 

 

 

 

A A A
25.08.2017
godz.14:39
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość