przejdź do Sochaczew.pl
147627 odwiedzin
Przyłącz się do kanalizacji sanitarnej

 

Pozbywaj się nieczystości płynnych za pomocą systemu kanalizacyjnego!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprasza Mieszkańców ulicy Kraszewskiego,  Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego  do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz do wykonania przepięcia do nowej sieci wodociągowej wybudowanej w ulicy Kraszewskiego. Jest to jeden z ostatnich projektów zrealizowanych przez ZWiK.

Oczywiście nie zapominany o naszym największym projekcie w ramach, którego została wybudowana sieć kanalizacyjna na terenach osiedli Rozlazłów, Karwowo, Wypalenisko część północna, Chodaków – tych Mieszkańców również zapraszamy.

Zachęcamy do skorzystania z systemu kanalizacyjnego Mieszkańców ulic Żyrardowskiej i Gwardyjskiej – tam również ZWiK wybudował kanalizację.

Z kanalizacji mogą korzystać wszyscy, którzy mają nieruchomości w jej zasięgu. 

Obecnie ZWiK uzyskał zgodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinasowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w nowych rejonach – tym razem ulica Załamana i Ks. Janusza.

Do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na terenie prywatnym potrzebne są warunki techniczne wykonania przyłączy, które można otrzymać w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Informacje udzielane są również telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30 wew. 34.

 

 

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

„Zakład Wodociagów i Kanalizacji - Sochaczew” Sp z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

Tel. 46 862-82-30

e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl 

www. http://zwik.sochaczew.pl/ 

http://www.zwikprojektetap2cz2.pl/