przejdź do Sochaczew.pl
140458 odwiedzin

ZWiK SOCHACZEW

A A A

 

"ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI-SOCHACZEW" Sp. z o.o.
 

ul. Rozlazłowska 7
96-500 Sochaczew

 tel. VoIP 46 811-14-15 lub 46 811-14-16
tel. 46 862 82 30

fax 22 112-12-40

e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl

Regon 015625292, NIP 837-16-66-938
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000191418
Kapitał zakładowy 48 719 007,00 PLN

 

    RADA NADZORCZA SPÓŁKI

 

Przewodniczący Rady - Dariusz Zawidzki

     

      KIEROWNICTWO SPÓŁKI

 

Prezes Zarządu / Pełnomocnik ds Realizacji Projektu /MAO/ - Stanisław Grażka   

   Główny Księgowy / Prokurent - Joanna Kacprzak

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania - Joanna Tabara

   Kierownik JRP / Zastępca Pełnomocnika ds Realizacji Projektu /DMAO/ - Magdalena Kaczorowska

    Kierownik Działu Technicznego - Adam Pawłowski

 Kierownik Działu Eksploatacji - Paweł Orlikowski 

  Kierownik Laboratorium / Kierownik ds. Jakości - Joanna Tabara 

opłaty za pobraną wodę i odprowadzone ścieki, należy uiszczać na podany numer rachunku bankowego:

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa

 nr 16 1240 3174 1111 0010 4462 6771
 

"ZWIK-SOCHACZEW" SP. Z O.O. – O NAS

 

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji–Sochaczew"  Sp. z o.o. jest jedynym podmiotem świadczącym usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

Spółka świadczy usługi w zakresie:

  • budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
  • ujmowania, produkcji i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,
  • odbioru i oczyszczenia ścieków produkowanych w aglomeracji, 
  • czyszczenia i monitorowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • przeprowadzania badań laboratoryjnych wody i ścieków (Laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji),
  • wynajmu sprzętu specjalistycznego.

 

 

 

 

 

ZWiK - Sochaczew w chwili obecnej eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości ok. 146 km oraz sieć kanalizacyjną o długości ponad 176 km.

Forma prawna funkcjonowania "Zakładu Wodociągów i Kanalizacji– Sochaczew" Sp. z o.o. to spółka jednostki samorządu terytorialnego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 29 stycznia 2004r. została ona wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000191418.

Siedziba Spółki mieści się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Aktualny kapitał zakładowy to 48 719 007,00 PLN.

 

      


 

 

   

 

  

 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość