przejdź do Sochaczew.pl
118462 odwiedzin

KONTAKT

A A A

 

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

 

tel. 46 862-82-30        tel. VoIP 46 811-14-15
fax. 22 112-12-40       tel. VoIP 46 811-14-16

adres internetowy: www.zwik.sochaczew.pl
e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl

 


Zarząd

 

Prezes Zarządu / Pełnomocnik ds Realizacji Projektu /MAO/

Stanisław Grażka

tel. 46 862-82-30

e-mail: stanislaw.grazka@zwik.sochaczew.pl

 


 

        Rzecznik Prasowy

Monika Gadzińska  - Rzecznik Prasowy ZWiK

tel. kom. 664-194-370

e-mail: monika.gadzinska@zwik.sochaczew.pl 

 

      Radca Prawny

Piotr Walisiewicz  - Radca Prawny ZWiK

e-mail: piotr.walisiewicz@zwik.sochaczew.pl 
 

Dział Techniczny

 

Adam Pawłowski - Kierownik Działu Technicznego

tel. 46 862-82-30 wew. 26

e-mail: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl

 

       Wydział Przygotowania Robót

 

Anna Skóra - Specjalista ds. technicznych

tel. 46 862-82-30 wew. 37

e-mail: anna.skora@zwik.sochaczew.pl 

 

        Biuro Obsługi Klienta

 

Iza Szustecka - St. inspektor ds. obsługi klienta

tel. 46 862-82-30  wew. 27

e-mail: iza.szustecka@zwik.sochaczew.pl 

        Stanowisko ds. Administrowania Systemem Informatycznym 

 

Robert Jaczyński - Specjalista ds. Informatyki

tel. 46 862-82-30 wew. 31

e-mail: robert.jaczynski@zwik.sochaczew.pl 

Jednostka Realizująca Projekt

 

Magdalena Kaczorowska - Kierownik JRP / Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu /DMAO/

tel. 46 862-82-30 wew. 24

e-mail: magdalena.kaczorowska@zwik.sochaczew.pl

Marta Pawelak -  Inspektor  ds. biurowo – administracyjnych

tel. 46 862-82-30 wew. 23

e-mail: marta.pawelak@zwik.sochaczew.pl


Katarzyna Zydlewska - Specjalista ds. finansowych i raportowania JRP 

tel. 46 862-82-30 wew. 35

e-mail: katarzyna.zydlewska@zwik.sochaczew.pl

Monika Wojciechowska - St. Specjalista ds Technicznych JRP i Zamówień Publicznych

tel. 46 862-82-30 wew. 34

e-mail: monika.wojciechowska@zwik.sochaczew.pl 

Dział Eksploatacji


Paweł Orlikowski - Kierownik Działu Eksploatacji

kom. 696-056-281         

e-mail: pawel.orlikowski@zwik.sochaczew.pl

 

        Wydział Wykonawstwa i Utrzymiania Sieci

 

Andrzej Kornacki- St. Specjalista ds Administracyjno-Eksploatacyjnych

e-mail: andrzej.kornacki@zwik.sochaczew.pl

Małgorzata Jóźwiak - St. Inspektor ds. administracyjno.-technicznych

e-mail: malgorzata.jozwiak@zwik.sochaczew.pl

Jerzy Kober - Monter Konserwator Sieci Wod-Kan - Brygadzista

kom. 604-195-867

Marek Tracz  - Operator Sprzętu Specjalistyczneego + Monter Konserwator Sieci Wod-Kan - Brygadzista

kom. 668-453-518  

 

        Wydział Oczyszczalni Ścieków

 

Artur Orliński - Mistrz ds Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków  MaszynistaPomp - Brygadzista

tel.VoIP 46 811-14-45

e-mail: artur.orlinski@zwik.sochaczew.pl

 

Mariusz Furman - Maszynista Pomp - Brygadzista

tel.VoIP 46 811-14-45

 

Halina Domalik - St. Specjalista d/s Oczyszczalni Ścieków

kom. 664-157-699             tel. VoIP 46 811-15-46

e-mail: halina.domalik@zwik.sochaczew.pl

 

        Wydział Wodny

 

Andrzej Krakowiak - Mistrz ds Produkcji Wody

tel.VoIP 46 811-14-44

e-mail: andrzej.krakowiak@zwik.sochaczew.pl

        SUW Płocka  

Mirosław Adamkiewicz - Maszynista Pomp - Brygadzista

tel.VoIP 46 811-14-44

        SUW Chodaków

Marek Kowalewski - Elektromonter - Brygadzista

tel. 46 836-26-35

        SUW Konary

Jarosław Sałaciński - Elektromonter - Brygadzista

tel 22 796-55-08 

        Wydział Zaopatrzenia

 

Ryszard Buczek - Specjalista ds. Zaopatrzenia

tel. 46 863-27-58

e-mail: ryszard.buczek@zwik.sochaczew.pl 

        Magazyn Główny

 

Daniel Bury - Magazynier

tel. 46 863-27-58

e-mail: daniel.bury@zwik.sochaczew.pl  

        Dział Księgowości

Joanna Kacprzak - Główny Księgowy / Prokurent

tel. 46 862-82-30 wew. 33

e-mail: joanna.kacprzak@zwik.sochaczew.pl

 

Alicja Cieślak - St. Specjalista ds Rozliczeń Wody

tel. 46 862-82-30 wew. 28

e-mail: alicja.cieslak@zwik.sochaczew.pl

 

Iwona Orlińska - St. Specjalista ds Finansowo-Księgowych

tel. 46 862-82-30 wew. 30

e-mail: iwona.orlinska@zwik.sochaczew.pl


Sylwia Kołodziejak - St. Inspektor ds Finansowo-Księgowych

tel. 46 862-82-30 wew. 29

e-mail: sylwia.kolodziejak@zwik.sochaczew.pl


Weronika Marczak - Inspektor ds Finansowo-Księgowych + Kasjer

tel. 46 862-82-30 wew. 32

e-mail: weronika.marczak@zwik.sochaczew.pl 

Dział Kadrowo - Płacowy

Katarzyna Łyczkowska - St. Specjalista ds Osobowych i Płac

tel. 46 862-82-30 wew. 25

e-mail: katarzyna.lyczkowska@zwik.sochaczew.pl


Maria Hryniewiecka - Inspektor ds Administracyjno-Biurowych / Windykacji

tel. 46 862-82-30 wew. 40

e-mail: maria.hryniewiecka@zwik.sochaczew.pl

 

Emilia Jaworska  - St. Inspektor ds Obsługi Sekretaryjno-Biurowej

tel. 46 862-82-30 wew. 21

e-mail: emilia.jaworska@zwik.sochaczew.pl 

         Stanowisko d/s  BHP  OC  i  P.POŻ

Ryszard Buczek - St. Inspektor ds BHP, OC i P.POŻ

tel. 46 863-27-58

e-mail: ryszard.buczek@zwik.sochaczew.pl 

Laboratorium Wodno - Ściekowe

Joanna Tabara - Kierownik Laboratorium / Kierownik ds Jakości / Pełnomocnik Zarządu d/s Systemów Zarządzania

tel.VoIP 46 811-15-95

e-mail: joanna.tabara@zwik.sochaczew.pl
 

Małgorzata Orzechowska - Zastępca Kierownika Laboratorium / Kierownika ds. Jakości

tel.VoIP 46 811-15-96

tel.kom. 669099895

e-mail: malgorzata.orzechowska@zwik.sochaczew.pl
 

Marlena Podkańska - Specjalista Analityk

tel.VoIP 46 811-15-96

tel.kom. 669099895

e-mail: marlena.podkanska@zwik.sochaczew.pl

 

Waldemar Kowaluk - Specjalista Próbkobiorca 

tel.VoIP 46 811-15-46

e-mail: waldemar.kowaluk@zwik.sochaczew.pl

 

Ewa Trębacz - St. Analityk

tel.VoIP 46 811-15-96

tel.kom. 669099895

e-mail: ewa.trebacz@zwik.sochaczew.pl

 

Joanna Ścigocka - St. Analityk

tel.VoIP 46 811-15-46

tel.kom. 669099895

e-mail: joanna.scigocka@zwik.sochaczew.pl 

        Stanowisko d/s Inwestycji i Rozwoju

 

Marcin Cichocki - St. Specjalista ds. Inwestycji, Rozwoju i Weryfikacji Projektów

e-mail: marcin.cichocki@zwik.sochaczew.pl 

 

 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość